Anna nuorelle mahdollisuus opetella työelämää

23.7.2020

Teo-jaksot eli työelämässä oppimisen jaksot ovat iso osa tämän päivän ammatillista koulutusta. Jakson avulla voi oppia ja näyttää osaamistaan oman alansa aineissa. Teo-jaksot ovat isossa osassa opintoja, mutta antavatko työnantajat tarpeeksi laajoja ja monipuolisia työtehtäviä? Ja entä työpaikat? Onko niitä tarjolla tarpeeksi erilaisia?

Opiskelen tällä hetkellä merkonomiksi ja oman kokemuksieni pohjalta voin sanoa, että teo-paikkoja alalleni olisi hyvinkin paljon. Tämä voi tosin johtua myös siitä, että alani on hyvin laaja ja siihen kuuluu monenlaisia työpaikkoja. Mutta vaikka työpaikkoja olisi paljon, on eri asia, otetaanko niihin opiskelijoita. Vastaani on tullut muutama työpaikka, jotka ovat kohteliaasti kieltäytyneet tarjouksesta, vaikka heillä olisi omien sanojensa mukaisesti ollut tarvetta lisätyöntekijöille. Tämä sai minut miettimään, että kokevatko nämä työpaikat opiskelijat rasitteiksi vai eikö heillä vain ole aikaa perehdyttää opiskelijoita työtehtäviin.
Oli syy kumpi tahansa, ymmärrän sen hyvin. Mutta haluaisin, että työnantajat ymmärtäisivät, että opiskelijat ovat ilmaista työvoimaa ja osa minunkin tuntemistani opiskelijoista hyvin motivoituneita ja oma-aloitteellisia. Jos jonkun työpaikalle kuitenkin sattuu teo-jaksolle opiskelija, joka ei esimerkiksi noudata sääntöjä, työnantaja voi tällöin ilmoittaa siitä koulun opettajalle. Eli se ei tarkoita sitä, että työnantajan pitäisi katsella opiskelijan tottelemattomuutta, vaikka olisikin kyseessä teo-jakso. Teo-jaksoilla ollaan oppimassa työelämää.

Millaisia työtehtäviä työnantajat voisivat tarjota?

Mielestäni työnantajien kannattaisi tarjota enemmän monipuolisia ja vaikeitakin työtehtäviä opiskelijoille. Vaikka odotettavissa on että, osa työnantajista saattaa vierastaa vaikeiden työtehtävien antoa, on tärkeää, että työnantajat muistaisivat, että opiskelijat ovat siellä oppimassa ja kehittämässä taitojaan ja juuri niistä vaikeista tehtävistä voi olla suuri apu ja hyöty meille. Ja jos jonkin työtehtävä ei etene tai mene niin kuin työnantaja on ajatellut, itse arvostan kaikkein eniten, jos työnantaja antaa tällöin rakentavaa palautetta mollaamatta. Itse ainakin tykkään olla teo-paikassa, jossa on positiivinen ja kehuva ilmapiiri ja missä en pelkää epäonnistumista.

Millaista teo-paikkaa voi hakea ja mistä?

Itse yleensä pyrin hakemaan sellaista teo-paikkaa, joka saattaa kuulostaa haastavalta tai sellaiselta, joka on mukavuusalueeni ulkopuolella, esimerkiksi tilitoimistot. Koska sellaisissa paikoissa yleensä pääsen harjoittamaan heikkouksiani ja saan konkreettista kokemusta siitä, että onko työ minunlaistani vai ei. Työpaikoilla teen ihan mitä työtä vaan, mutta mielelläni teen työtehtäviä, joissa saan käyttää luovuuttani ja taiteellisuuttani. Esimerkiksi mainoksen tai näyteikkunan suunnittelu/toteutus. Kun teo-jakso lähestyy, etsin netistä eri hakusanoilla oman alani työpaikkoja ja soitan heille. Myös paikan päällä käyminen on hyvä idea. Haastattelin ystäviäni, jotka ovat kaikki eri aloilla ja he kertoivat hakevansa teo-paikkoja tai kesätöitä samalla tavalla. Osa on myös saanut kesätöitä edellisestä teo-paikastaan.

Onko teo-jaksossa kehitettävää?

Kysyin ystäviltäni, että onko heidän mielestään teo-jaksoissa mitään muutettavaa ja, että onko jakso ylipäätänsä hyvä idea. Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että teo-jakso on hyvä, koska siellä sitä työtä oppii käytännössä eikä koulun penkillä istuessa. Yksi ystävistäni kertoi, että ainoa kehittämisen kohde teo-jaksoissa olisi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lisäperehdyttäminen työelämään, koska heillä saattaa olla hyvin vähän tai ei ollenkaan työkokemusta. Itse olen samaa mieltä, koska muistan itse ensimmäisen teo-jaksoni ja olin vähän kujalla siitä, että miten kyseisessä työpaikassa tai missään työpaikassa yleisestikin pitäisi toimia. Ystäväni kertoi myös, että ensimmäisessä teo-paikassaan hänelle ei annettu selviä ohjeita, miten toimia ja tehdä tiettyjä asioita. Ystävälläni ei siis ollut aikaisempaa työkokemusta kyseisistä työtehtävistä. Mielestäni opettajien tai oppilaiden pitäisi painottaa työnantajille sitä, että kaikilla oppilailla ei ole paljoa työkokemusta, varsinkaan ensimmäiseen teo-jaksoon menijöillä.

Oma viestini oppilaille ja työnantajille

Kaiken kaikkiaan mielestäni Kouvolassa on hyviä teo-paikkoja tai mahdollisuuksia niihin, ja minulla ainakin on ollut ihan hyviä kokemuksia. Jos tästä voisi jokin jäädä työnantajien päähän se olisi se, että pitäkää mieli avoinna teo-opiskelijoiden suhteen ja uskaltakaa lähteä pois omalta mukavuusalueelta. Ja oppilaille voisin antaa semmoisen vinkin, että kannattaa kysellä paikkoja hyvissä ajoin ja semmoisista paikoista mistä ehkä kysyisi vasta ihan viimeiseksi, koska ikinä ei tiedä miten kiva se työ voikin olla!

Teksti: Pinja Jaakkola (KSAO, liiketoiminta)

Hae sisältöjä

Arkistot

Tekijä

Teema

Pin It on Pinterest