Tietosuojaseloste

 

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kaikumedia / Pohjois-Kymen Kasvu ry
Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski
p.040 590 5655
[email protected]

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tanja Rautavirta, Pohjois-Kymen Kasvu ry,
Mantereentie 2, 45720 Kuusankoski
p.040 590 5655
[email protected]

 

Rekisterin nimi
Kaikumedian uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Kaikumedian yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Kaikumedian yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan sähköpostiosoite.

 

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes asiakas itse pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko

  • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa kaikumedia.fi
  • on Kaikumedian asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Kaikumedian asiakasrekisteri
  • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kaikumedia ei luovuta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Kaikumedian kumppaneille. Kaikumedia luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää yritystä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kaikumedia käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin suojaus
Kaikumedia ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

 

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Ulkopuolisista palveluista evästeitä tallentaa Facebook ja Instagram uutissyötteen kautta. Nämä toimijat voivat saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Google Analytics

Sivustomme kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinointimme ja palveluidemme kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin

 

 

Pin It on Pinterest