Tarjolla avustusta nuorten kesätyöllistämiseen!

21.4.2021

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi Kymenlaakson Liikunta ry tukee nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt 1 710 425 euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan sekä kesäyrittäjyyden lisäämiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista sekä nuorten kesäyrittäjyyttä ja työelämätaitoja. Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin.

Kymenlaakson Liikunta ry sai edelleen jaettavaksi nuorten kesäsetelirahaa yhteensä 66 500 euroa. Sillä rahalla tullaan palkkaamaan alueen urheiluseuroihin yhteensä 95 nuorta töihin.

Nuorten kesätyöllistämiseen tarkoitetuttua avustusta voit hakea täällä.

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö.

Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Kymenlaakson Liikunta tarjoaa seuroille Seura Työnantajana -koulutuksen yhteistyössä OP Kymenlaakson kanssa. Tukea saava seura velvoitetaan osallistumaan koulutukseen.

Mikäli seuralla ei ole valmiutta huolehtia palkanmaksusta ja sivukulujen teknisestä hoidosta, on mahdollista kysyä KymLin pientä maksua vastaan hoidettavasta toteutuksesta. Seura on kuitenkin aina nuoren työnantaja.

Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat. Nuorten kesätyön lyhytaikainen palkkaaminen ajalla 1.5.-30.9.2021, kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa, 5-6 tuntia päivässä. Työsuhde voi muodostua lyhyistäkin pätkistä.

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Hakemus on jätettävä viimeistään maanantaina 3.5.2021 klo 9.00 mennessä. Kymenlaakson Liikunta pyrkii tekemään päätökset tuista 7.5. mennessä.

Hakulomakkeen ja lisätietoja hakuprosessista löydät TÄSTÄ.

Lisätiedot:
Noora Kakko
Seurakoordinaattori
puh. 040 7676703
[email protected]

 

Tekijä

Teema

Hae sisältöjä

Arkistot

Tekijä

Teema

Pin It on Pinterest